Biblioteka Posebna izdanja

Od pojedinačnog općem

  • Matko Meštrović: Od pojedinačnog općem

Želeći izbjeći moguće nesporazume i ublažiti eventualne opravdane prigovore koji se mogu uputiti ovoj knjizi, izložit ću ukratko njene intencije i njenu historiju.

Ende Der Ordnung

  • Vlado Kristl: Ende Der Ordnung

Dovoljno je navesti samo jedan nepotpuni niz podataka iz umjetničke biografije Vlade Kristla - Pripadnik EXAT-a, sudionik pokreta Nove tendencije, autor animiranih filmova „Šagrenska koža" i „Don Kihot", pjesnik zbirki „Pet bijelih stepenica" i „Neznatna lirika", slikar ciklusa Pozitivi i Negativ

Život teatra: odnos umjetnika prema borbi naroda

  • Julian Beck: Život teatra

Ova knjiga govori o ulozi umjetnika u revoluciji, koju definira dnevnik Juliana Becka, dnevnik njegova života u teatru, njegovih osobnih zapisa o radikalnoj, pacifističko-anarhističkoj, duhovnoj i ekstatičkoj genezi tog teatra.

Sonetomanija

  • Vlado Martek: Sonetomanija

Zbirka obuhvaća djela kojima autor kroz konceptualnu umjetnost kreativno predstavlja svoje viđenje ideje, oblika i sadržaja soneta koristeći razne materijale.