Ni dieu - ni mètre. Anarhične primjedbe o teoriji svijesti i spoznaje

Ova knjiga govori o đavlu i o dragom Bogu. Ona pokušava pokazati da dragi Bog nije tako drag i da đavao nije tako zao kako smo mi od istočnog grijeha skloni pretpostavljati. Na nju su me potaknuli Paul Feyerabend i Dieter Henrich, svaki na svoj način.  Njima dvojici dugujem više nego što se možda vidi iz teksta. Drugi paragraf prerađena je i vrlo skraćena verzija moje disertacije, koju je 1971. pod naslovom ‘O osnovama pristupa vlastitoj i tuđoj svijesti, posebno svijesti autohtonih naroda’ prihvatio Filozofsko-povijesni fakultet Sveučilišta Heidelberg.