Država

  • Država

Mnogo je toga napisano o prirodi države i o pitanju njezina porijekla i razvoja. Ovaj je ogled dodatak tim radovima s nadom da je riječ o konstruktivnom prinosu. Ako je ovaj ogled po bilo čemu jedinstven, jedinstven je po tome što ovisi o dvama glavnim pravcima. Jedan su pravac empirijske antropološke i arheološke činjenice, a drugi pravac je anarhistička teorija koju treba sagledati kao poseban izraz općenitije teorije sukoba. Vjerujem da antropološki podaci potkrepljuju anarhističku teoriju o vlasti (vladi). Ta teorija, naravno, odbacuje državu kao neizbježno despotsku tvorevinu u svojem temelju, i premda ostaje neosporna što se tiče njezine kritike države i svakog oblika vlasti, manje zadovoljava u osiguravanju adekvatnih mehanizama za ostvarenje istinski slobodnog društva. A opet, ako u tome nije posve dostatna, onda su i sva druga njezina navodna rješenja manje uvjerljiva.

Veći dio stanovništva u Sjedinjenim Državama, a još i više u Kanadi, vjeruje da je država dobroćudna ustanova koja nastoji osigurati raznolikost neophodnih službi. To uključuje zaštitu od krađa i ozljeda, škole, knjižnice, dobre ceste, kanalizaciju, pomoć u katastrofama, obranu domovine, pravedan sustav fizikalnih veličina, zaštitu kakvoće hrane i drugih dobara. Nema sumnje da bi se popis mogao znatno proširiti. Tvrde da bez države ne bismo imali ništa od toga.

To je gledište posve u raskoraku s anarhističkim gledištem i u ovom mi je ogledu namjera baviti se pitanjima koja upravo izrastaju iz tih sukobljenih poimanja. Mogli bismo se upitati kako to da se velik dio ljudi tako revno i voljno pokorava državi, posebice kad povijest pokazuje da je država opresivna i zlorabeća institucija razmjerno nedavnoga postanja te da su ljudi tisuće godina živjeli na ovoj zemlji posve uspješno bez države? Ako je država opresivna, zašto osigurava toliko mnogo socijalnih službi? I kako je uopće nastala ideja države? Postoji li kakva alternativa državnom ustroju?

Veći dio ovog ogleda bavit će se raznim čimbenicima koji su nužan uvjet za tvorbu države. A u tome je najvažniji uvjet razvoj hijerarhije – razlika u načinu na koji se dolazi na vlast i do bogatstva.

Pokušao sam izbjeći uporabu stručnog žargona i neologizama, premda se u tome ne može biti posve uspješan jer u bilo kojem stručnom poduhvatu postaje nužno uvesti određene tehničke termine.